Přidali jste do košíku položku
Dokončit nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkem 0 Kč
Filtr produktů
Filtr je aktivní

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Snowboardel s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Snowboardel s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Snowboardel s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen při odběru předložit doklad o úplném zaplacení zboží (při platbě bankovním převodem), nebo zaplatit celou cenu zboží na pokladně. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Při volbě osobního odběru zboží bude zákazník po odeslání objednávky informován mailem či telefonicky o připravenosti zboží k odběru. Dokud nedojde výzva, není zboží připravené, vyčkejte prosím na mail či telefon že je objednávka připravena !!

 

Adresa kamenného obchodu kde se vyzvedávají eshopové objednávky:

Snowboardel, Nákupní centrum Galerie Butovice, Praha 5, tel. 725931722, otevřeno PO-NE 9-21 hod.

 

V případě objednávky s volbou osobního odběru zboží nebo platby předem převodem z účtu bude toto zboží rezervováno na výše uvedené prodejně po dobu jednoho týdne. Pokud si zákazník v této lhůtě zboží nevyzvedne, nebo nedorazí platba účtem, popř. se nedomluví na jiném termínu, bude objednávka považována za stornovanou a zboží bude opět vráceno do běžného prodeje. Lhůta jednoho týdne začíná běžet od okamžiku, kdy je zákazník informován mailem či telefonicky o tom, že zboží je připraveno k odběru, v případě platby účtem začíná lhůta běžet od okamžiku kdy je zákazník je vyzván k provedení platby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Snowboardel s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 1 pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 1 dne, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

 

PPL - Česká Republika     90 Kč

Doručení přepravní službou PPL. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 90 Kč.

Pro objednávky nad 1000 Kč je doručení zdarma.

 

Česká pošta-balík do ruky            120 Kč

Doručení Českou poštou. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 120 Kč. Pro objednávky nad 1000 Kč je doručení zdarma.

Balík pošta doručí přímo k Vám na zadanou adresu.

 

 

Česká pošta-balík na poštu          120 Kč

Doručení Českou poštou. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 120 Kč. Pro objednávky nad 1000 Kč je doručení zdarma.

Balík je doručen na Vaší poštu, kde si ho pak osobně vyzvednete. Doba uložení je 7 dní, pak se balík vrací zpět. Pokud chcete balík doručit na jinou poštu než která je uvedená ve Vaší standardní adrese, napište prosím její směrovací číslo do poznámky v objednávce! Věnujte zvýšenou pozornost zadání správného směrovacího čísla pošty a Vašeho mailu a telefonu, aby Vás pošta mohla informovat!

 

Osobní vyzvednutí zboží              0 Kč

Online platba  0 Kč

Tento způsob doručení zvolte pouze tehdy, pokud si chcete svojí objednávku vyzvednout osobně v naší prodejně v Galerii Butovice, Radlická 117, 15800 Praha 5 (Po-Ne 9-21hod.) a zaplatit hotově nebo platební kartou. Po zpracování objednávky budete informováni až bude objednávka připravena k vyzvednutí. Dokud výzva k odběru nepřijde, nelze objednávku vyzvednout!

PPL - Slovensko 180 Kč

Doručení na Slovensko společností PPL a jeho smluvním partnerem na Slovensku. Cena je paušálně 180 Kč.

Pro objednávky nad 3000 Kč je doručení zdarma. Doručení na Slovensko trvá cca 3 pracovní dny.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírka                              0 Kč

Zvolte tehdy, pokud chcete zaplatit hotově při převzetí zásilky. Při volbě doručení PPL lze platit i kreditní kartou - pouze zásilky po ČR. Při volbě doručení Českou poštou a pro zásilky na Slovensko je možná platba pouze hotově.

 

Převodem z účtu             0 Kč

Zvolte tehdy, pokud chcete svojí objednávku zaplatit předem bankovním převodem. Po odeslání objednávky se Vám zobrazí zálohová faktura, kde jsou všechny údaje potřebné k provedení platby. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

 

V hotovosti při osobním vyzvednutí         0 Kč

Platbu v hotovosti zvolte pouze tehdy, pokud si chcete svojí objednávku vyzvednout osobně v naší prodejně v Galerii Butovice, Radlická 117, 15800 Praha 5 (Po-Ne, 9-21hod.) a zaplatit hotově nebo platební kartou. Po zpracování objednávky budete informováni až bude objednávka připravena k vyzvednutí.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se standardní zárukou 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě že máte s dodaným zbožím nějaký další problém v průběhu záruční doby a chcete ho reklamovat, je nutné dodržet standardní postup: reklamované zboží pošlete obyčejným nebo obchodním balíkem zpět na adresu odkud Vám bylo odesláno, přiložte kopii faktury kterou jste dostali se zbožím a popis závady, kterou reklamujete. Zboží můžete samozřejmě přinést k reklamaci i osobně na prodejnu.

Reklamace bude poté vyřízena běžným zákonným způsobem, tedy neodkladně jakmile zboží obdržíme, nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů. O výsledku reklamačního řízení pak budete informováni mailem nebo telefonicky.

9. Vrácení nebo výměna zboží

Nepoužité zboží můžete bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chcete zboží vrátit, zašlete ho zpět na vlastní náklady na adresu Snowboardel, Galerie Butovice, Radlická 117, 158 00 Praha 5

Zboží zašlete zpět nepoužité, nepoškozené, včetně všech visaček, krabice, případného dalšího příslušenství, musí být schopné dalšího prodeje jako jakékoliv nové zboží.

Zasílejte jako obyčejnou zásilku, nikoliv na dobírku. Dobírky nebudou přijaty!! Při vrácení zboží si můžete zvolit způsob úhrady Vašich peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti (do 10ti pracovních dnů), nebo převodem na Váš účet (do 6ti pracovních dnů). Způsob úhrady včetně případného čísla účtu kam máme vrátit peníze uveďte prosím písemně na listu přiloženém k zásilce.

V souladu s posledním soudním rozhodnutím EU se vrací jak cena zboží, tak případně zaplacené poštovné. Tím je myšleno poštovné při dodání zboží zákazníkovi, zpětné poštovné v případě vrácení zboží do 14 dnů nehradíme

Výměna zboží:

Nevyměňujeme použité zboží, vyprané zboží a video a audio nosiče. Při první výměně zboží se neúčtují žádné poplatky za balné a poštovné (bodeezplatná první výměna platí pouze v rámci České Republiky). Za každou další výměnu se účtuje expediční poplatek (poštovné) 90 Kč (PPL) nebo 120 Kč (Pošta).

Výměnu zboží, např. za jinou velikost, doporučujeme předem projednat telefonicky nebo mailem (tel.+420 601 123 503, mail: shop@snowboardel.cz )

11. Mimosoudní řešení sporů

Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Platné od 25. listopadu 2011

Nahoru